Image

DESIGN HOUSE

เรามุ่งเน้นการออกแบบชิ้นงานเพื่อที่จะสื่อให้ตรงตาม ความต้องการของลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายสิ่งที่นำ เสนอออกไปนั้นมุ่งเน้นให้ผลงานแสดงออกถึงความ สวยงามและมีรูปแบบที่ไม่ซ้ำใครแสดงออกถึงความคิดที่แปลกใหม่ โดดเด่นโดยมีเทคนิคการออกแบบที่ทัน สมัยโดยทีมงานมืออาชีพ

PUBLISHING

ให้คำปรึกษาทางด้านสื่อสิ่งพิมพ์ วางรายละเอียด ขอบข่ายงาน กำหนดรูปแบบและจัดทำทุกขั้นตอนใน เรื่องการรวบรวมข้อมูลถ่ายภาพ การออกแบบที่สอด คล้องกับโจทย์ทางการตลาดและจัดพิมพ์ตามระยะเวลา ที่กำหนดพร้อมทั้งแนะนำสื่อสิ่งพิมพ์ที่เหมาะสมการนำเสนอความแปลกใหม่ สื่อสารตรงทางกับการตลาดและ กลุ่มเป้าหมาย
Image
Image

MULTIMEDIA

สื่อที่มีทั้งภาพและเสียงในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เป็นสื่อที่สามารถบอกเรื่องราว ความเป็นมาต่างๆ ขององค์กร รวมไปถึงการแสดงให้เห็นถึงรายละเอียด ของสินค้า ที่ต้องการจะนำเสนอ ให้ออกมาในรูปแบบที่ ประกอบไปด้วยภาพและเสียงเพื่อเป็นการดึงดูดความ สนใจของผู้ชมเป็นอีกทางเลือกที่กำลังได้รับความนิยม

สร้างสรรค์จากประสบการณ์

การรวมตัวกันของ คนทำงาน ที่มุ่งมั่นและมีวิสัยทัศน์ในการทำงาน ที่ชัดเจน ทันสมัย มีแนวทางในการ ให้บริการต่างๆ โดยยึดถือพื้นฐาน บนความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ประกอบกับ ความคิดสร้างสรรค์ของ ทีมงาน ผสม ผสานออกมาเป็นผลงาน ที่โดดเด่น ลงตัว สวยงาม และเป็นที่พอใจของลูกค้า