ปัจจุบันภาพประกอบมีส่วนสำคัญในการออกแบบให้ได้ชิ้นงานที่สมบูรณ์ สร้างความเข้าใจ มีความแตกต่าง เป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบกราฟฟิคที่เราภูมิใจนำเสนอเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า